De Verkoper

Your Next Jewel is een project van Papagena (Wiebke Przibylla) gevestigd in België met ondernemingsnummer BE 0876.674.730

Adres: Grote Markt 22/0701, 8370 Blankenberge

Contact: wiebke@yournextjewel.com of +32 477 29 14 76

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden,

 

Prijzen

De prijzen die vermeld staan op de website zijn in euro, inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen België, maar zonder andere extra’s.  Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt,

Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven,

Your Next Jewel houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil,

Your Next Jewel kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten,

Productfoto’s zijn illustratief bedoeld, Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleurschakeringen kunnen licht afwijken van echte kleuren, Er wordt op de website zoveel mogelijk informatie gegeven, Indien de koper specifieke vragen heeft omtrent een welbepaald product, kan er een mail naar de verkoper gestuurd worden,

 

Verzendingskosten

Algemeen gelden volgende regels:

* Gratis verzending in België,

* Gratis verzending in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg vanaf 100 euro.

* Voor verzendingen buiten België, en onder de 100 euro naar Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg worden de prijzen naargelang de grootte van het pakket met de klant afgesproken. 

* Er kunnen ook gift cards aangekocht worden via de website die via mail verstuurd worden.

 

Bestelling

Een bestelling wordt geplaatst via de webshop, Op de laatste pagina van het winkelmandje vindt de koper een overzicht van het te betalen bedrag en het bestelnummer, Er wordt een bevestigingsmail gestuurd.  Bij vragen over de bestelling kan er steeds gemaild worden naar wiebke@yournextjewel.com

 

Betaling

Wanneer u een bestelling plaatst bij Your Next Jewel en via overschrijving wenst te betalen, wordt deze voor u voor een totaal van 14 kalenderdagen gereserveerd, Indien u binnen een week nog niet tot overschrijving bent overgegaan, krijgt u van ons een vriendelijke herinneringsmail, Indien wij 14 dagen na deze herinneringsmail nog steeds geen betaling ontvangen hebben, wordt het artikel terug te koop gesteld,

Betaling kan op verschillende manieren:

Your Next Jewel werkt samen met Stripe, Klarna & Paypal. Deze betaalplatformen zijn geïntegreerd in de webshop, We krijgen meteen melding van de betaling,

De koper kan ook voor “offline betalen” kiezen, Hierbij dient de koper het juiste bedrag zo snel mogelijk te storten op BE 38 0015 4896 1472 met vermelding van het bestelnummer dat hij op het einde van de afrekening (overzicht) te zien krijgt,

Overmacht

Your Next Jewel is niet aansprakelijk; Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Your Next Jewel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Your Next Jewel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is Your Next Jewel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Levering

Your Next Jewel probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren, De termijnen hieronder zijn echter indicatief en worden louter ter aanwijzing gegeven, Your Next Jewel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

De koper bezorgt aan Your Next Jewel het leveringsadres, Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend, 

In geval van niet-levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn van onderdelen/materialen) worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Niet-levering door factoren buiten de wil en kunnen van Your Next Jewel om (zoals bvb pakjes die door de verzenddienst verloren gaan), vallen niet onder verantwoordelijkheid van Your Next Jewel en dusgevolge dient de levering niet terugbetaald te worden.

Leveringstermijn

Voor België bedraagt de leveringstermijn (na betaling) ongeveer 3 dagen, Bij gouden en op maat gemaakte juwelen kan de levertijd langer zijn, we schatten ongeveer 6 à 8 weken na het plaatsen van de bestelling.  Het pakje wordt met een track & tracecode verstuurd,

Your Next Jewel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door DPD of BPost, Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen, Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Your Next Jewel de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten, Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

 

Reparatie

De juwelen van Your Next Jewel zijn van goede kwaliteit maar als er toch iets misgaat en u kunt aantonen dat het buiten uw schuld om gebeurd is, dan heeft u een garantie van één jaar na ontvangst, Reparaties zijn in dit geval kosteloos (als u alle onderdelen goed bijgehouden heeft), De verzendingskosten zijn wel voor rekening van de koper,

Reparaties na deze periode worden in rekening gebracht,

Handgemaakte juwelen die verguld geweest zijn zullen na reparatie weer verguld moeten worden - de desbetreffende kosten worden op de koper verhaald.

De koper stuurt voor de juwelen ter reparatie op te sturen, eerst een mail naa wiebke@yournextjewel.com om verdere afspraken te maken,

Er is geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen, Deze verkleuring is natuurlijk en hangt af van de zuurtegraad van uw huid.

 

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan Your Next Jewel mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug,

Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen teruggezonden worden nadat u dit gemeld heeft via e-mail (wiebke@yournextjewel.com),

Van zodra de aankoop in ons bezit is, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van eventuele verzendingskosten) terug,

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Your Next Jewel of de leverancier van het artikel,

De verpakking wordt door ons steeds zorgvuldig gecontroleerd, De klant verbindt zich er dus toe om de bestelling bij levering degelijk te controleren, Wanneer de klant bij levering duidelijke schade aan de verpakking merkt, vragen wij dat wij meteen op de hoogte gesteld worden van deze beschadiging en de postverpakking bijgehouden wordt,

 

Herroepingsrecht geldt niet voor:
*dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
*goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
*goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

* naamkettingen en -armbanden worden in standaard lettertype gemaakt- andere lettertypes zijn mogelijk maar enkel op uitdrukkelijke aanvraag - hoofdletters kunnen ook op uitdrukkelijke aanvraag - armbanden en kettingen kunnen niet kosteloos aangepast worden

*verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

*voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld ivm hygiëne of die snel kunnen verouderen

 

Online bestellen

Door een bestelling te plaatsen bij Your Next Jewel geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings en betalingsvoorwaarden, Mocht er een fout in ons inventarisatiesysteem zitten waardoor een artikel niet meer voorradig is, dan krijgt de koper daar binnen de week bericht van,

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Your Next Jewel, Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering, Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddelijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht,

Op alle overeenkomsten tussen Your Next Jewel en de klant is het Belgisch recht van toepassing, De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd,

 

Privacybeleid

Alle privégegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden,

Bestellen bij Your Next Jewel vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt, Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van je bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen, De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, De koper heeft steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens, Op verzoek kunnen de gegevens uit onze database verwijderd worden (wiebke@yournextjewel.com).

Overmacht
Your Next Jewel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht,
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Your Next Jewel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht,
Your Next Jewel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is Your Next Jewel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen,
Indien Your Next Jewel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c,q, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c,q, leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft,